טבלת מרכיבים

אייקון אורגניאורגני

ערכים תזונתיים

טבלת ערכים תזונתיים
אנרגיה (קק"ל) 75

הערות

כוהל בנפח 6,5%
לא מבושל
מכיל גופרית דו חמצנית

בדץ אגודת ישראל