טבלת מרכיבים

אייקון אורגניאורגני

ערכים תזונתיים

טבלת ערכים תזונתיים
אנרגיה (קק"ל) 83

הערות

כוהל בנפח 11%
לא מבושל
מכיל גופרית דו חמצנית

בדץ אגודת ישראל