טבלת מרכיבים

אייקון אורגניאורגני

ערכים תזונתיים

טבלת ערכים תזונתיים
אנרגיה (קק"ל) 86

הערות

ללא תוספת גופרית דו חמצנית.
לא מבושל.
כוהל בנפח 12%

בדץ אגודת ישראל