טבלת מרכיבים

אייקון אורגניאורגני

ערכים תזונתיים

טבלת ערכים תזונתיים
אנרגיה (קק"ל) 85

הערות

כוהל בנפח 12%
לא מבושל
ללא תוספת גופרית דו חמצנית.

בדץ אגודת ישראל