טבלת מרכיבים

אייקון אורגניאורגני

ערכים תזונתיים

טבלת ערכים תזונתיים
אנרגיה (קק"ל) 87

הערות

כוהל בנפח 11,5%
לא מבושל
מכיל גופרית דו חמצנית

בדץ אגודת ישראל